See English Version

معرفی کنفرانس

استادان فرهیخته، پژوهشگران ارجمند و دانشجویان گرامی: با توجه به اهمیت علم و فن آوری درجهان امروز ، نیاز به کار علمی در ابعاد مختلف آن در سطح جهانی وجود دارد ، حوزه مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی یکی از حوزه های اصلی تولید علم در ایران و جهان است. کنفرانس بین المللی افق های نو در عمران، معماری و شهرسازی فرصتی مغتنم را برای طیف وسیعی ازدانشگاهیان و متخصصان برای بحث پیرامون تحقیقات و ...

ادامه مطلب

اخبار واطلاعیه ها


حامیان و همکاران